Společnost Mám přehled, s.r.o. se nativně zabývá projektováním a realizací kamerových systémů malého, středního i velkého rozsahu. Specializujeme na různé i složité obory zákazníků:

  • Školy – zabezpečení obvodu, vnitřních prostor a venkovních ploch.
  • Výrobní firmy – zabezpečení a ochrana celého provozu a odstavných ploch.
  • Zemědělská družstva – zabezpečení a dohled z povahy rozsáhlých prostor a odstavných ploch.
  • Provozovny – zabezpečení a dohled malého rozsahu v kombinaci se zabezpečovacím systémem.
  • Auto-pneu servisy
  • a mnoho dalších oborů.

Každý obor zákazníka má své specifika a vyžaduje důkladnou analýzu a předprojektový průzkum – vhodnost řešení, výběr řešení, finanční náročnost. Vždy se snažíme využít nejnovějších technologií, spoléháme na kamerový systém Dahua – kompletní produktové portfolio.

Projektování, realizace a následný servis kamerového systému má svá specifika a je vhodné se seznámit s životním cyklem aneb jak to děláme – kamerové systémy.

Kontaktujte nás a nechte si od nás vypracovat projekt s kompletním rozpočtem.