Zakladatelem společnosti Mám přehled, s.r.o. je Michal Andrýsek – softwarový inženýr, IT specialista a elektrotechnik v jednom.

 

Od roku 1998 podnikám ve výše uvedených oblastech. V raných začátcích u mě převažovalo softwarové inženýrství – softwarové projekty v různých oblastech.

V letech 1999 až 2006 studium na Univerzitě Palackého v Olomouci, Přírodovědecká fakulta, Katedra Informatiky.

V roce 2000 jsem založil DOLNET, občanské sdružení – účelové sdružení za účelem vybudování a provozování lokální sítě s rychlým připojení do internetu v rodné vesnici Dolní Nětčice. DOLNET je dodnes v plném aktivním provozu se širokou základnou  členů – díky dlouholetým zkušenostem a za využití moderních technologií – WiFi sítě, optické spoje, centrální správa a řízení provozu.

V letech 2002 až 2005 jsem pracoval na vlastní diplomové práci: Vývoj Client-Server aplikace SIMA2 pro monitorování real-time dat. Zadání projektu Moravian College – USA, obhajoba diplomové práce v USA.

V letech 2004 až 2006 technické překlady manuálů pro komplexní grafické systémy, překlady angličtina-čeština.

V letech 2006 až 2010 na pracovní pozici SW architekt, programátor: vývoj webových aplikací, administrace serverů, e-learningový expert.

V letech 2010 až 2012 na pracovní pozici Specialista MES/IT, SW architekt, programátor: vývoj aplikací WinForm pro podnikové procesy (chemický a farmaceutický průmysl).

V roce 2013 založena společnost Mám přehled, s.r.o. Společnost se nativně zabývá projektováním a realizací kamerových a zabezpečovacích systémů. Vznikají softwarové produkty MámPřehled DUR a FV MediaPortal. Společnost Mám přehled, s.r.o. zapojuje do své činnosti širší základu spolupracujících osob.

V roce 2015 společnost zrealizovala velký projekt Filmové muzeum – komplexní digitalizace video-záznamů (cca 350 hodin), vybavení filmového muzea v Dolních Nětčicích a webový portál Filmového muzea.