Společnost Mám přehled, s.r.o. se nativně zabývá projektováním, instalací a následným servisem kamerových  a zabezpečovacích systémů. Naši prioritou jsou systémy značek Dahua a Paradox, má to u nás své důvody – dostupnost, kvalita a další.

Filozofií naší společnosti je spojení nabízených služeb v jeden komplexní celek – kamerový a zabezpečovací systém, funkční IT datová infrastruktura, elektro revize, projekty EU a další.
Staňte se našimi zákazníky a bude „mít přehled“ o své firmě nebo škole.

Společnost Mám přehled, s.r.o. nabízí  IT Outsourcing a IT audit s orientací na IT infrastrukturu, správu PC stanic, správu Microsoft Windows Serverů, počítačové sítě, zabezpečení sítí, bezpečnostní politiku – antivirové produkty ESET, archivace dat, vzdálená správa TeamViewer a platforma Microsoft Office 365, pro následující zákazníky:

  • firmy menšího a středního rozsahu
  • základní školy,
  • a střední školy,

Dalšími nabízenou službou jsou EU projekty – máme kvalifikovaný tým s dlouhodobými zkušenostmi. Společnost Mám přehled, s.r.o. ve své historii realizovala své vlastní EU projekty nebo se podílela na jejich realizaci. Pokud lze účelově čerpat peníze z dotačních titulů, proč toho nevyužít.

Společnost vytvořila a provozuje vlastní softwarové produkty.

Něco málo z historie naší společnosti.

Certifikáty a doklady o technické způsobilosti.

Tým společnosti Mám přehled, s.r.o..