FV MediaPortal

, ,

Softwarový produkt Filmového muzea představuje moderní multimediální portál jako komplexní nástroj pro propagaci s ohledem na zachování kulturního dědictví. Umožňuje přehledně prezentovat historii města, regionu nebo kraje multimediální formou – komplexní filmová databáze, fotografie a digitální kronika. A to vše navzájem propojené pomocí mapy, časové osy a význačných značek. Referenční zakázkou multimediálního portálu je již zrealizovaný projekt „Filmové muzeum našich krajů“, konec realizace […]